ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά, για την ευγενική υποστήριξη και συμβολή τους στη διοργάνωση της Εκπαιδευτικής Διημερίδας Εσωτερικής Παθολογίας, τους:

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Δήμο Βέροιας για την πολύτιμη συνεργασία του στη συνδιοργάνωση της Εκπαιδευτικής Διημερίδας Εσωτερικής Παθολογίας.