ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 29 – Σάββατο 30 Μαρτίου, 2024

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον”
Νέα Περιφερειακή Οδός Βέροιας-Νάουσας
Βέροια Τ.Κ. 59132
Tηλ. 23310-77777
E-Mail: [email protected]

W: https://www.aigesmelathron.gr