ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής
1η Ιουλίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής

ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Περιφερειακή οδός Δήμος Παύλου Μελά Περιοχή Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 56403 Θεσσαλονίκη, 2313323000